trò chơi Thoát khỏi online

trò chơi Escape The Camp

Thoát khỏi (Escape The Camp):

Hãy thử để có được ra khỏi trại của họ, không nhận được vào mắt của người lớn và các đồng nghiệp để đáp ứng với các đối tác của bạn. gửi anh hùng của chúng tôi, bằng cách sử dụng các phím mũi tên. Nhiệm vụ của bạn là để tránh các loại đèn thánh. Wink tất cả sự khéo léo và kỹ năng của mình! Thôi nào!
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa