trò chơi Riding trong sa mạc online

trò chơi Desert Rider

Riding trong sa mạc (Desert Rider):

Trong sa mạc khủng khiếp, nơi du khách bị lạc và chết khát người dân vô tội, bạn quyết định đi xe một chiếc xe máy, và tại sao không? Sau khi tất cả, con đường phức tạp và đầy ổ gà, tất cả như bạn muốn. Làm cho bộ máy và bắt đầu hành trình sa mạc của họ.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa