trò chơi Hugo: Chỉ trong Tháp online

trò chơi Hugo: Alone in the Tower

Hugo: Chỉ trong Tháp (Hugo: Alone in the Tower):

anh hùng của chúng tôi đã không được ở thời điểm đó trong dịch vụ, ông đã được thực hiện để xem trên các tháp của lãnh thổ trên đó có một phần của nó, tại thời điểm này cuộc chiến bắt đầu, và chỉ một mình ông phải tự mình bảo vệ tháp này chiến lược quan trọng mà sẽ cho họ biết khi kẻ thù sẽ giới thiệu nghiêm trọng pháo! Giữ cho vòng cuối cùng và không để cho kẻ thù tiếp cận tháp, trong đó sẽ không tiêu diệt nó! Mỗi ngày, bạn sẽ có nhiều khó khăn hơn!
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa