trò chơi Phong trào ở Los Angeles online

trò chơi LA Traffic Mayhem

Phong trào ở Los Angeles (LA Traffic Mayhem):

Quy chế của phương tiện giao thông - một nhiệm vụ khá khó khăn. Chúng ta phải hành động nhanh chóng và xác định rõ hướng mà chiếc xe trống tại một thời điểm. Để thiết lập sự chuyển động của xe trên những con đường đông đúc nhất tại một trong những thành phố lớn của Mỹ.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa