trò chơi Làm giảm nó: Falling online

trò chơi Shrink It: Falling

Làm giảm nó: Falling (Shrink It: Falling):

Bấm vào hình để giảm bớt chúng. Nhiệm vụ của bạn là để loại bỏ các khuôn mặt cười trên màn hình.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa