trò chơi Smiles online

trò chơi Buboomy

Smiles (Buboomy):

Nhận trò chơi này khéo léo của bạn, chú ý và tốc độ của việc ra quyết định. Vào lúc bắt đầu của trò chơi sẽ được đưa ra một vài dòng của quả bóng. mà bạn cần phải được phá vỡ bằng cách nhấp vào một đống của ba hoặc nhiều hơn quả bóng cùng màu. Mọi hành động của quả bóng sẽ được thêm vào, do đó, không thư giãn.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa