trò chơi How to Train của bạn bảng chữ cái Hidden Dragon online

trò chơi How to Train Your Dragon Hidden Alphabets

How to Train của bạn bảng chữ cái Hidden Dragon (How to Train Your Dragon Hidden Alphabets):

Anh hùng của chúng tôi khẩn trương cần phải tìm hiểu làm thế nào để đào tạo con rồng của bạn, mà ông đã tìm thấy cuốn sách và đứng dậy vào không khí. Nhưng khi anh mở nó ra, gió nhặt tất cả các chữ cái và phân tán chúng trong tất cả các hướng. Thay vào đó, bắt đầu chọn chúng lên, bởi vì nếu bạn không lên đến nhiệm vụ, Hiccup không bao giờ có thể hạ cánh và cuối cùng rơi xuống đất và bị hỏng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa