trò chơi Bmx online

trò chơi Bmx

Bmx (Bmx):

Hôm nay bạn sẽ tham gia vào giải đấu cưỡi một chiếc xe đạp thể thao (BMX). Để làm điều này, có được trên chiếc xe đạp của bạn và cho mọi người làm thế nào để thực hiện thủ thuật ở cấp độ của thuyền trưởng. Càng flips và biến bạn làm trong thời gian nhảy, những điểm khác bạn nhận được cho một trick.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa