trò chơi Đô thị xe tải online

trò chơi Urban Truck

Đô thị xe tải (Urban Truck):

Một chiếc xe jeep mạnh mẽ có thể lái xe dọc theo bất kỳ con đường nào và bạn có thể chắc chắn về nó. Chọn một chiếc xe jeep cho chính mình và đi đến con đường, và phải được khắc phục trong một khoảng thời gian nhất định. Trong cuộc đua, bạn sẽ có thể thu thập tiền thưởng, đạt điểm bổ sung. Sử dụng afterburner, điều này sẽ cho phép bạn nhanh chóng trèo lên những dốc đứng.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa