trò chơi 13 ngày trong địa ngục online

trò chơi 13 More Days in Hell

13 ngày trong địa ngục (13 More Days in Hell):

Bạn cần phải sống sót 13 ngày trong địa ngục mà tồn tại trong tất cả các zombie và quái vật. Trò chơi là rất giống như game bắn súng nổi tiếng như Kwaku và diệt vong. WASD quản lý hoặc các phím mũi tên để di chuyển các anh hùng, Q và E để thay đổi vũ khí, X để nói chuyện.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa