trò chơi Naruto bản sao chiến đấu online

trò chơi Naruto clone battle

Naruto bản sao chiến đấu (Naruto clone battle):

Naruto quyết định rằng ông rất cần sự giúp đỡ của bạn, nó vẫn chưa được nơi trong rừng , một người nào đó mạo danh Naruto và cố gắng để có trong nhiều dân làng miễn phí tiền bạc và thực phẩm, với lý do rằng những người lính bảo vệ đất phải thanh toán tiền . Nhưng đây không phải là trường hợp ngày hôm nay và chúng tôi muốn giúp đỡ của bạn để tiếp xúc với các nhân vật phản diện và tìm ra trong bốn tùy chọn trình bày bởi một vỏ . Thành công .