trò chơi Ball và thập tự giá online

trò chơi Marble and cross

Ball và thập tự giá (Marble and cross):

Trò chơi là một loại mê cung, quả bóng có thể được di chuyển theo chiều dọc hoặc chiều ngang là trở ngại đầu tiên, phong trào được thực hiện bằng cách nhấn chuột vị trí tương đối của một quả bóng. Mục tiêu để đạt được các tế bào bằng cách gạch chéo. Để lặp lại cấp độ đầu tiên - vào mô tả (góc trên bên trái).
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa