trò chơi Thạc sĩ của catapult 2 online

trò chơi Master of Catapult 2

Thạc sĩ của catapult 2 (Master of Catapult 2):

Hãy sẵn sàng cho một thực tế rằng máy phóng của bạn bây giờ phải làm rất nhiều bức ảnh, phá hủy cấu trúc của những con quái vật được đặt trên lãnh thổ của tiểu bang. Chúng tôi sẽ phải thay đổi mỗi khi sức mạnh của bắn để đạt tất cả kẻ thù của, sau đó bạn có thể đi đến mục kế tiếp, một mạnh mẽ và an toàn hơn so với trước đó hơn.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa