trò chơi Creatures online

trò chơi Creatures

Creatures (Creatures):

Bạn sẽ phải thu thập trong nhóm hầu hết những người ngoài hành tinh từ những thế giới khác. Vì vậy, có một cái nhìn gần hơn chặt chẽ vào đám đông và tìm ra giống nhau, và tập hợp chúng trong các hàng của ba và đã đi đến nhà ga để có được sự cho phép đến thăm hành tinh của chúng ta.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa