trò chơi Mad sâu online

trò chơi Worm Madness

Mad sâu (Worm Madness):

giun đất đã quyết định để làm cho đất một mê cung, để có thể tự hào về họ cho mọi người đều. Phải mất rất nhiều thời gian, bởi vì con sâu muốn làm tất cả mọi thứ rất công phu và độc đáo. Đôi khi ông phá vỡ thoát lên bề mặt, sau đó thông qua họ để sử dụng kỹ thuật cho công việc tiếp theo. Hãy đến thăm ông và nhìn vào sự sáng tạo.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa