trò chơi Diễn viên đóng thế online

trò chơi Stunt Maker

Diễn viên đóng thế (Stunt Maker):

đua Fearless trên một mạnh mẽ, xe máy off-road, đã quyết định thực hiện một chương trình cực đoan. Để làm điều này, ông sẽ cần phải nhảy một vài chiếc xe đang đứng trong một hàng, sử dụng trampolines để nhảy và hạ cánh. Ngoài ra, trước khi đến, bạn sẽ được hiển thị các phím nóng để giúp thực hiện thủ thuật. Tại dòng kết thúc, cố gắng để ngăn chặn kịp thời để tránh rơi vào bánh xe. Nếu không, chiếc xe sẽ phát nổ.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa