trò chơi Sự sụt giảm của 2 online

trò chơi Droplet 2

Sự sụt giảm của 2 (Droplet 2):

Trợ giúp thả để thu thập như nhiều trái tim và tiền thưởng. Thực hiện theo các con trỏ mũi tên: họ sẽ giúp bạn lựa chọn đúng hướng tới. Với mỗi giọt lên một bề mặt cứng thả của bạn mất năng lượng. Để hoàn thành một cấp độ, giúp thả đạt đến đáy!
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa