trò chơi Pikselosis online

trò chơi Pixelosis

Pikselosis (Pixelosis):

Trẻ em lớn lên, và nó có nghĩa là điều đó và nên trở thành câu đố khó khăn hơn. Những hình ảnh đã đưa ra chỉ mới đây và tất cả mọi thứ họ làm là rất khó khăn. Bạn sẽ có thể nhìn thấy một lần duy nhất trong hình chính, và sau đó sắp xếp lại các mảnh vỡ của bộ nhớ. Nếu hai phút bạn không đối phó với công việc, sau đó tất cả sẽ biến mất, và điểm của bạn sẽ được thiết lập lại bằng không.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa