trò chơi Fisherman online

trò chơi Action Fish

Fisherman (Action Fish):

Nếu bạn không nhớ một chút về câu cá, nó có nghĩa là bạn sẽ đến nơi bạn muốn. Nhân vật chính của chúng tôi là rất nhiều yêu thương để theo đuổi vụ kiện, nhưng lần này anh muốn điều đó để giữ anh ta công ty, và rất thích bắt cá với anh ta. Bạn cần phải làm thế nào để đúc một cần câu, và khi móc là một con cá bạn cần càng nhanh càng tốt để kéo nó lên thuyền.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa