trò chơi Cuộc nổi loạn của lâu đài online

trò chơi Rise of the Castle

Cuộc nổi loạn của lâu đài (Rise of the Castle):

Trong trò chơi này, bạn có để bảo vệ lâu đài. Mục đích phạm vi của bạn và nhận được ngay trên mục tiêu. Cấp sẽ được xem xét thông qua nếu bạn hoàn toàn dải khu vực. Lưu ý rằng các khóa của cuộc sống không phải là vô tận, vì vậy đừng quên về việc sửa chữa.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa