trò chơi Homerun trên trái đất Berzek online

trò chơi Homerun in Berzerk Land

Homerun trên trái đất Berzek (Homerun in Berzerk Land):

Dưới đây là hai du khách khác - cực thực. Sau khi tất cả, trò tiêu khiển yêu thích của họ là rơi xuống từ các ngọn núi. Nhưng một anh chàng không phù hợp với một mùa thu đơn giản. Một phải đến từ phía sau và có quyền lực để đá đồng nghiệp của ông. Vứt bỏ các du khách.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa