trò chơi mua sắm cá nhân online

trò chơi Personal shopper

mua sắm cá nhân (Personal shopper):

Bạn kiếm được tiền bằng cách làm mà mua sắm cho người khác nhau không có thời gian cho nó. Khi Ngài trở lại cửa hàng, bạn cần phải có thời gian để mua tất cả các mục trước khi các cửa hàng đóng cửa . Cẩn thận kiểm tra tất cả các quầy , cố gắng để có những gì bạn không cần , từ thời gian này sẽ được giảm. Sau khi tìm thấy tất cả các mục trả tiền cho họ và mang theo bên mình .

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa