trò chơi BMX Adventures online

trò chơi BMX Adventures

BMX Adventures (BMX Adventures):

Một vài người bạn đã sắp xếp cuộc thi trên xe đạp, họ đã mệt mỏi vì chỉ đi trên đường bằng phẳng, họ đã quyết định để kiểm tra khả năng của bạn để sở hữu một chiếc xe đạp vào khó khăn, đường giao thông không thể đi qua. Nhiệm vụ của bạn - để giúp một trong những người đi xe đạp đạt được lá cờ trắng. Quản lý - mũi tên.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa