trò chơi Đa Balls online

trò chơi Multiball

Đa Balls (Multiball):

Một vài bóng muốn có được nhà của mình, nhưng để làm điều đó một mình không thể, bởi vì trên những trở ngại không thể vượt qua đường. Năng suất tìm thấy - một khẩu súng, mà bạn có thể bắn những quả bóng và họ rơi vào mục tiêu.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa