trò chơi Phá hủy các Village online

trò chơi Destroy the Village

Phá hủy các Village (Destroy the Village):

Ngôi làng có thể bị phá hủy và bạn vinh dự hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng theo thông tin của chúng tôi, những sinh vật ngoài hành tinh định cư trong ngôi làng muốn chiếm lấy trái đất. Họ có hình dạng của trái đất và muốn làm nô lệ cho hành tinh từ bên trong. Gửi một tên lửa đến làng để tiêu diệt. Mũi tên điều khiển tên lửa.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa