trò chơi Chiến đấu Agent online

trò chơi Agent Combat

Chiến đấu Agent (Agent Combat):

Bạn - bạo động ưu tú"Bravo", bạn đã có một công việc thường xuyên, nơi bạn có để có được vào các cartel ma túy ở Việt Nam, trung hòa những kẻ khủng bố và giải thoát các con tin. Nhiệm vụ này là rất khó khăn, vì vậy bạn cần chuẩn bị tốt cho nó. Chọn một loại vũ khí mà bạn thích và từ đó bạn sẽ tiêu diệt kẻ thù.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa