trò chơi Phá hủy totems kẻ thù online

trò chơi Totem breaker

Phá hủy totems kẻ thù (Totem breaker):

Làm mọi thứ để đảm bảo rằng các totems của đối phương bị phá hủy, sau đó kẻ thù sẽ không thể tiến hành các hoạt động quân sự vì sự sụp đổ tinh thần. Để đạt được kết quả này, bạn sẽ có thể sử dụng một cây mà bắn các vỏ khác nhau và một con chim, mà bạn sẽ thả tên lửa. Hãy nhớ rằng số lần cố gắng bạn có luôn bị hạn chế.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa