trò chơi Bên vượt qua 2 online

trò chơi Lateral Collateral 2: Flipped Out

Bên vượt qua 2 (Lateral Collateral 2: Flipped Out):

Ném bóng giữa các thành viên nhóm của bạn để các đội bóng, ông là không có đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể cung cấp cho bóng trên sân khi đội bóng của bạn chạy, xếp thành một hàng. Nếu một cầu thủ trong nhóm của bạn được liên kết với bạn, perekin'te anh bóng và đối thủ không có được nó sau đó.
" "

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa