trò chơi Thạch Go! online

trò chơi Jelly Go!

Thạch Go! (Jelly Go!):

Màu xanh thạch cãi nhau với màu đỏ và bây giờ họ có thể không cùng tồn tại hòa bình với nhau. Mỗi người trong số họ cố gắng để chinh phục trạng thái của mỗi khác. Có thể bạn có thể giúp họ xác định và nắm bắt các biểu ngữ vô địch tại đất màu mỡ của ai đó? Cố gắng để đối phó với một thạch màu đỏ mà là rất tích cực tham gia huấn luyện chiến đấu trong mối quan hệ với các nước láng giềng màu xanh.