trò chơi Make Up Mania online

trò chơi Make Up Mania

Make Up Mania (Make Up Mania):

Là một cô gái xinh đẹp, nó không phải là một điều đơn giản, nhưng một kỹ năng thực sự mà không phải là cho tất cả mọi người. Đối với những người đã không thể học kỹ năng này - khu du lịch để hầu hết các chuyên gia. Duy nhất họ có thể nhanh chóng áp dụng một số áo khoác của dầu bóng, và thực sự tốt để trang trí bàn tay của bạn. Cố gắng làm mọi thứ có thể chỉ để nhanh chóng làm tất cả mọi thứ mà bạn sẽ cần. Vào đầu mỗi khách hàng sẽ thấy những gì ông muốn đạt được kết quả là, sau đó bạn cần phải làm điều này bằng cách sử dụng các công cụ trong kho của bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa