trò chơi Tuyệt vời Spongebob Phi tiêu online

trò chơi Terrific Spongebob Darts

Tuyệt vời Spongebob Phi tiêu (Terrific Spongebob Darts):


Chơi phi tiêu mời bạn Sponge Bob. Tất cả những gì bạn cần - nó khéo léo ném dao mà không làm tổn hại đến anh hùng, người đã ra về sự quan tâm trên các vòng tròn chính nó, mà mục tiêu. Kiếm được điểm số cao, bắn thẳng vào mục tiêu. Điều khiển trò chơi: nút chuột trái.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.