trò chơi Sự làm hỏng online

trò chơi Smashing

Sự làm hỏng (Smashing):

Bạn kiểm soát một nền tảng đặc biệt được gắn liền với các hạt. Bóng đèn này là cần thiết để phá vỡ các bức tường màu cam. Nếu bạn để lại một mảnh của bức tường, sau đó mức độ sẽ không bao gồm. Đối với một đường chuyền hoàn chỉnh mức bạn cần phải phá vỡ tất cả các bức tường, không để lại một trên màn hình. Để chạy bóng, sử dụng nút chuột trái.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa