trò chơi Dino phá vỡ online

trò chơi Dino break away

Dino phá vỡ (Dino break away):

Trong trò chơi này giải trí, bạn phải tìm hiểu làm thế nào để lưu các con khủng long nhỏ nghèo, những kẻ bắt cóc đã lấy đi từ Công viên kỷ Jura. Bạn phải mang nó về nhà, suy nghĩ về cách này có thể được thực hiện với sự giúp đỡ đó. Trên đường để thu thập ba quả trứng khủng long với anh em của mình, những người chưa được sinh ra. Làm tất cả mọi thứ bạn có thể và lưu các trẻ em từ nuôi nhốt!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa