trò chơi Chiến tranh ở Biển online

trò chơi War in the Sea

Chiến tranh ở Biển (War in the Sea):

Trong trận chiến dưới nước này bạn sẽ không phải chiến đấu, bạn chỉ cần đi bắt cá nước mặn, mà sau đó có thể được bán. Nhưng họ bắt bạn cần phải cố gắng hết sức. Sau khi bắt được chúng là không dễ dàng, tuy nhiên, và bạn có một vũ khí mà không biết làm thế nào để chấm dứt các hộp mực. Chỉ cần di chuyển và bắn, thu thập điểm.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa