trò chơi Jim Loves Mary online

trò chơi Jim Loves Mary

Jim Loves Mary (Jim Loves Mary):

Jim và Mary bằng cách nào đó tình cờ gặp và đem lòng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cha mẹ của họ đã phản đối mối quan hệ này. Jim và Mary gửi thư cho nhau chim bồ câu khác và bổ nhiệm một cuộc họp, cho thấy mỗi lần địa điểm mới. Giúp họ có được bảo vệ khi đối mặt với cha mẹ của họ và nhận được đến địa điểm tổ chức. Trong trò chơi này, bạn sẽ có thể vui đùa với người yêu của mình.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa