trò chơi Trả thù của thỏ online

trò chơi Bunny's revenge

Trả thù của thỏ (Bunny's revenge):

Bạn có một nhiệm vụ quan trọng, con thỏ nhỏ, hãy chắc chắn để có được cà rốt ngon, bởi vì ông đã không ăn trong vài ngày. Nhưng đường rất nặng, không có người đàn ông nghèo giúp đỡ của bạn chỉ không thể đối phó, bởi vì anh ta cần proprygat trên bản ghi trôi nổi trên sông. Nếu bạn bỏ lỡ chúng, con thỏ sẽ chìm.