trò chơi Sau đó, online

trò chơi Then the

Sau đó, (Then the):

Trống có thể được sử dụng không chỉ để chơi trò chơi trên đó với đùi, mà còn để thu thập sao. Công cụ này sẽ phục vụ như một tấm bạt lò xo. Với nút chuột trái, bạn có thể kiểm soát sự chuyển động của trống chỉ đạo bóng đi đúng hướng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa