trò chơi Fiona và Shrek cưới Prep online

trò chơi Fiona And Shrek Wedding Prep

Fiona và Shrek cưới Prep (Fiona And Shrek Wedding Prep):

Bạn đã có một cơ hội lớn để trở thành một nhà tạo mẫu cưới cho đôi nổi tiếng từ các đầm lầy. Họ muốn làm cho một đám cưới một vị vua, nhưng không rời khỏi đầm lầy tự nhiên. Mỗi nhân vật sẵn sàng cho đám cưới riêng để, ví dụ: Shrek lại đem lòng yêu yêu xinh đẹp của tôi, và Fiona lại một lần nữa chứng minh cách tuyệt vời cô Shrek.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa