trò chơi Dora bạn bè offroad online

trò chơi Dora friends offroad

Dora bạn bè offroad (Dora friends offroad):

Các trò chơi sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng và chăm sóc. Cùng với Dora phục hồi trở lại vào một hành trình nguy hiểm. Trên đường đi, thu thập tiền xu, mỗi 100 điểm giá trị. Kiểm soát sự chuyển động của các phím máy tính (lên, xuống - đi, về phía trước, trở lại - phần dưới của máy). Thời hạn, do đó, không vội vàng. Chỉ cần cẩn thận.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa