trò chơi Trang trại cừu online

trò chơi Sheep Farm

Trang trại cừu (Sheep Farm):

Có một trang trại cừu nhỏ. Bạn mình có để chăm sóc các loài động vật và chăm sóc chúng ha. Cố gắng phát triển kinh doanh nông nghiệp của họ. Bắt đầu nhỏ, chăm sóc của mỗi con chiên riêng, mong muốn của mình, bạn sẽ tìm hiểu về các cửa sổ ở trên đầu.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa