trò chơi Lawnmower Racing 3D online

trò chơi Lawnmower Racing 3D

Lawnmower Racing 3D (Lawnmower Racing 3D):

Có một loạt các cuộc đua, những chiếc xe, xe đạp, xe máy, nhưng bạn phải đi theo dõi, nơi người hâm mộ tụ tập ATVs. Xe đạp Quad quá giang xe tải của bạn, nhưng nó sẽ không ngăn chặn kiểm soát của bạn. Cuộc đua diễn ra trong 3 D, vì vậy nó rất đẹp và bạn có một đánh giá tuyệt vời ở ngôi thứ nhất, như trong các cuộc đua platformers thông thường. Đi qua tất cả ba vòng trong mở cho bạn theo dõi. để có được kế tiếp cho cô ấy. Đối thủ của bạn sẽ bị cản trở bạn, vì vậy hãy cẩn thận.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa