trò chơi Spongebob Ăn trái cây online

trò chơi Spongebob Eat Fruit

Spongebob Ăn trái cây (Spongebob Eat Fruit):

Spongebob là đói, các ngươi có thể cứu anh ta khỏi cảm giác đói. Theo ý của bạn là nhiều loại trái cây. phải được gửi trực tiếp vào miệng Sponge Bob. Khám phá một loạt các jumper, mở đường trái cây sẽ di chuyển độc lập của bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa