trò chơi Naruto chiến đấu online

trò chơi Naruto Fighting

Naruto chiến đấu (Naruto Fighting):

Robot không gian tấn công Naruto anh hùng của chúng tôi, và bây giờ ông không có sự lựa chọn nhưng bị buộc phải bảo vệ cô. Đánh bại những con quái vật, ông không có thể bởi vì họ không có giá trị bất kỳ một thời gian, nhưng để chạy xa họ, bạn có thể thử. Nếu bạn thấy Naruto, như một kẻ thù để tránh được, sau đó bạn có thể giúp anh ta tránh cái chết. Để chuyển đến một vị trí khác xác định vị trí cổng thông tin.