trò chơi Shaun con cừu: dash Baldy online

trò chơi Shaun the sheep: Baldy dash

Shaun con cừu: dash Baldy (Shaun the sheep: Baldy dash):

Cảm thấy mình như một nhà lai tạo, bạn sẽ phải quản lý một máy đặc biệt để thu thập các len. Chỉ cần cẩn thận mà bạn không cần phải chạy vào những con chiên và các mặt hàng trang trí khác, như cho tất cả các mảnh len bạn sẽ kiếm được điểm, và cuộc tấn công của bạn trên cừu tự vệ và các điểm cảnh quan sẽ bị lấy đi.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa