trò chơi Winx dạy bay online

trò chơi Winx teach to fly

Winx dạy bay (Winx teach to fly):


Dạy cùng cổ tích bay. Cô có đôi cánh đẹp nhưng không luôn luôn trôi nổi trong không khí như các nàng tiên khác. Cố gắng làm cho các nàng tiên giảm, và nhiều cách bay lên. Hãy coi chừng, bầu trời rất nhiều mây Tucek khác nhau và các đối tượng khác. cản trở giao thông. Nhưng có người giúp đỡ, chẳng hạn như trái tim-up. chúc may mắn!

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.