Game Winx dạy bay online

Game Winx dạy bay (Winx teach to fly) trực tuyến.


Dạy cùng cổ tích bay. Cô có đôi cánh đẹp nhưng không luôn luôn trôi nổi trong không khí như các nàng tiên khác. Cố gắng làm cho các nàng tiên giảm, và nhiều cách bay lên. Hãy coi chừng, bầu trời rất nhiều mây Tucek khác nhau và các đối tượng khác. cản trở giao thông. Nhưng có người giúp đỡ, chẳng hạn như trái tim-up. chúc may mắn!

Tương tự như trò chơi flash