trò chơi Làm việc tay - 3 online

trò chơi Working hand - 3

Làm việc tay - 3 (Working hand - 3):

Nhập điểm tối đa trong các trò chơi Shooter Job-3, làm công việc của các game bắn súng. Nó bao gồm: lắp ráp và sạc súng trong một thời gian, bắn các mục tiêu quanh. Các nhanh hơn bạn xây dựng khẩu súng và chính xác đạt được mục tiêu, những điểm hơn bạn kiếm được. Kiểm soát của trò chơi:
Tất cả các hành động chuột.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa