trò chơi Lego Thành viên ẩn danh Stars online

trò chơi Lego Hidden Stars

Lego Thành viên ẩn danh Stars (Lego Hidden Stars):

Bạn sẽ gặp gỡ với Lego có thể bao gồm không chỉ các sản phẩm nhựa xây dựng cho các đối tượng, nhưng cũng có những hình ảnh hấp dẫn là tốt. Xếp hàng ở phía trước của bạn toàn bộ câu chuyện cuộc sống của các nhân vật Lego, nhưng bạn sẽ tìm thấy mối quan hệ của các đối tượng chỉ với các ngôi sao được phát hiện ở một trong những hình ảnh đầy màu sắc của nhà thiết kế.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa