trò chơi Bart Simpson Defense

Bart Simpson Quốc phòng (Bart Simpson Defense):

Điều này gia đình kỳ lạ của Bart Simpson phát hiện ra rằng thành phố của mình đang di chuyển đám zombie và thành phố là không ai có thể cung cấp hỗ trợ. Bạn sẽ làm gì trong thực tế cần phải giữ dòng cho đến khi nó thúc đẩy từ phía bên. Mục tiêu của bạn - để giúp Bart bảo vệ chống lại nhiều kẻ thù. Cùng với Bart đi bộ dọc theo hàng rào phòng thủ và không để cho bất kỳ một cá nhân để siết chặt trong, tiêu diệt chúng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa