trò chơi Luntik thu thập những lọ mứt online

trò chơi Luntik collects jars of jam

Luntik thu thập những lọ mứt (Luntik collects jars of jam):

Đi với Luntik trong tìm kiếm của mứt dâu, đó là rất nhiều như Luntik. Mỗi cấp độ của trò chơi bạn có để có được một lọ mứt mà sẽ đứng đủ cao. Bạn cần phải suy nghĩ cẩn thận về cách để phá vỡ một hội đồng quản trị, mà giấu mứt. Kiểm soát của trò chơi là đơn giản: chuột.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa