trò chơi Ăn tối tại Penguin 2 online

trò chơi Penguin Diner 2

Ăn tối tại Penguin 2 (Penguin Diner 2):

Pingvinenok gửi đến các quốc gia Bắc Cực để thiết lập mạng lưới các nhà hàng ở đó. Bạn hãy đi và bạn anh hùng của bạn để sắp xếp cuộc sống nhà hàng ở Bắc Cực. Cafe theo phong cách của băng Whig-Vama, mà sắp xếp gọn gàng bàn ghế. Lấy phần đầu tiên của những khách hàng đã bằng phẳng gần đó và chờ đợi sự chú ý của bạn. Hãy ngồi thoải mái trên ghế của mình và nhận đơn đặt hàng. Bao nhiêu doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh phụ thuộc hoàn toàn vào bạn, hành động một cách chính xác và phát triển doanh nghiệp của bạn!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa